Hallo! Teken aan of Registreer

Kry alles onder die son by VoelgoedADS se geklassifiseerde advertensies!

— "VoelgoedADS bied jou die geleenthheid om ’n unieke teikenmark van vroue met jou produk of diens te bereik!" —

Wat bied ons

Voelgoed Ads
(Kleinadvertensies)

Finesse bied jou die geleentheid om ’n unieke aanlyngemeenskap* van vroue met jou produk of diens te bereik.

Voelgoed Ads is dié platvorm om op te adverteer:
• Geklassifiseerde advertensies kan maklik opgespoor word
• Die uitleg is soortgelyk aan Pinterest sodat advertensies uitstaan
• Voelgoed Ads se webblad is slimfoon-vriendelik
• Advertensies sluit ook foto’s en video’s van die produk in
+
Jou advertensie kan self met behulp van ‘n rekenaar, tablet of slimfoon opgelaai word. Verander ook enige tyd, 24/7, jou advertensie.
+
Voelgoed Ads word in Finesse tydskrif, op ons webblad voelgoed.co.za, Google, asook sosiale media soos Facebook en Twitter adverteer.

Kategorieë sluit in:
Handwerk * Huis * Funksies * Gesondheid * Opleiding * Mode * Skoonheid * Reis * Vakansie en meer

Spesiale aanbod!
Adverteer vir 12 maande teen slegs R30 per maand, dus R360 (BTW ingesluit). Net R1 per dag!

*Finesse se webblad voelgoed.co.za het ongeveer 60 000 unieke besoekers per maand.